Skip to product information
1 of 1

Riddhish Herbals

JAYMANGAL RASA VIRGO 10 TAB

JAYMANGAL RASA VIRGO 10 TAB

Regular price Rs. 610.00
Regular price Rs. 610.00 Sale price Rs. 610.00
Sale Sold out

JAYMANGAL RASA

(Bharat Bhaishajya Ratnakar - 2105)

            Due to its consumption, the patient who is abandoned by the doctor and unconscious becomes conscious soon.  It also cures Visham Jwara promptly.

 

Ingredients:

Each tablet contains:

Shuddha Hartala                                                         2.605 mg

Suvarna Makshik bhasma                                           2.605 mg

Shudhdha Guggulu                                                     2.605 mg

Raupya Makshik bhasma                                            2.605 mg

Kantloha bhasma                                                        2.605 mg

Pittal bhasma                                                              2.605 mg

Tikshna Loha bhasma                                                 2.605 mg

Abhrak basma                                                             2.605 mg

Mandur bhasma                                                          2.605 mg

Vaikrant bhasma                                                         2.605 mg

Suvarna bhasma                                                         2.605 mg

Banga bhasma                                                                        2.605 mg

Shudhdha Parad                                                         31.260 mg

Vandhya karkati                                                          5.210 mg

Nirgundi                                                                      5.210 mg

Yastimadhu                                                                 5.210 mg

Shudhdha Vachchanag                                               5.210 mg

Shudhdha Tankan                                                       5.210 mg

Bol                                                                               5.210 mg

Chitrakamool                                                              5.210 mg

Kalihari                                                                       5.210 mg

Marich                                                                         5.210 mg

Sunthi                                                                          5.210 mg

Pippali                                                                         5.210 mg

Ativish                                                                         5.210 mg

Bhavna dravya:

Madhuk pushpa swarasa                                            As required

Indication:

Sannipat, Dhatugata visham jwara, Diseases caused by Jwara, Dhatukshaya, Weakness due to Jirnajwara

 

Dose and Anupan:

1 to 2 Tablets twice a day with Warm water or as advised by the physician.

View full details