Skip to product information
1 of 1

Riddhish Herbals

MAHA SUDARSHAN QUATH VIRGO 450 ML

MAHA SUDARSHAN QUATH VIRGO 450 ML

Regular price Rs. 155.00
Regular price Rs. 155.00 Sale price Rs. 155.00
Sale Sold out

MAHASUDARSHAN QUATH (LIQUID)

(Bharat Bhaishajya Ratnakar- 7846)

This quath proves to be very beneficial in all types of jwara and diseases caused by jwara. This quath is used as Jwarashamak and Jwara pratirodhak. This quath will easily do these four things i.e. Digestion of Ama, Koshtha shudhdhi, weakling of visha, and making the Praswed granthiya free from blockage. For this reason, this quath proves to be beneficial in all types of jwara.

Ingredients:

Quath obtained from the following ingredients in every 10 ml:

Haritaki                                                                       38.769 mg

Bibhitaki                                                                      38.769 mg

Amalaki                                                                       38.769 mg

Haridra                                                                       38.769 mg

Daruharidra                                                                38.769 mg

Kantakari                                                                    38.769 mg

Brihati                                                                         38.769 mg

Karchur                                                                       38.769 mg

Sunthi                                                                          38.769 mg

Marich                                                                         38.769 mg

Pippali                                                                         38.769 mg

Pipplimul                                                                     38.769 mg

Murva                                                                          38.769 mg

Guduchi                                                                      38.769 mg

Dhamasa                                                                     38.769 mg

Kutki                                                                            38.769 mg

Parpatak                                                                     38.769 mg

Kutaj chaal                                                                  38.769 mg

Yastimadhu                                                                 38.769 mg

Nagarmoth                                                                  38.769 mg

Traymana                                                                    38.769 mg

Netrabala                                                                    38.769 mg

Pushkarmul                                                                 38.769 mg

Neem chaal                                                                 38.769 mg

Ajavayan                                                                     38.769 mg

Indrajava                                                                     38.769 mg

Bharangi                                                                     38.769 mg

Sahijan beej                                                                 38.769 mg

Shudhdha tankan                                                        38.769 mg

Vacha                                                                          38.769 mg

Dalchini                                                                      38.769 mg

Padmakasth                                                                38.769 mg

Shweta chandan                                                          38.769 mg

Ativish                                                             38.769 mg

Khareti                                                                        38.769 mg

Shalparni                                                                     38.769 mg

Prishnaparni                                                               38.769 mg

Vidang                                                                         38.769 mg

Tagar                                                                          38.769 mg

Chitrak mul                                                                 38.769 mg

Devdaru                                                                      38.769 mg

Chavak                                                                        38.769 mg

Patolpatra                                                                   38.769 mg

Shweta kamal pushpa                                                 38.769 mg

Kakoli                                                                          38.769 mg

Jivak                                                                            38.769 mg

Rishbhak                                                                     38.769 mg

Khas                                                                            38.769 mg

Lavang                                                                        38.769 mg

Vanshlochan                                                               38.769 mg

Tejpatra                                                                       38.769 mg

Javitri                                                                          38.769 mg

Talishpatra                                                                  38.769 mg

Chirayata                                                                    77.538 mg

Dhatki pushpa                                                             184.61 mg

Indication:

Old and new Jwara, Ek doshaja, Dhatugata, Dwidoshaj, Tridoshaj, Sannipat, Sheet and Vishamjwara, Mandagni, Ajirna, Nirbalta, Swasa-kasa, Hradaya roga, Katishul.

Dose and Anupan:

10 to 20 ml after meals twice a day with equal amount of water or as advised by the physician.

View full details