Skip to product information
1 of 3

Riddhish Herbals

NITYANAND RASA VIRGO 40 TAB

NITYANAND RASA VIRGO 40 TAB

Regular price Rs. 80.00
Regular price Rs. 80.00 Sale price Rs. 80.00
Sale Sold out

NITYANAND RASA

(Bharat Bhaishajya Ratnakar-3653)

Nityanand rasa is very beneficial medicine in Kaphavataj, Rakta, Mansa, Meda and Dhatugata Shlipad. Accoridng to modern view, Shlipad is germborn diseases called Filariasis, which is more prone in Cold and watery areas. This formulation gives good result in this disease. Along with this, it increase virya cures the diseases like Arbud, Gandamala, Antravrudhdhi, Krumi, Vataj, Pittaj, and Shleshma pittaj Gudaroga.

 

Ingredients:

Each tablet contains:

Hingulottha Parad                                          7.353 mg

Shudhdha Gandhak                                        7.353 mg

Tamra bhasma                                                7.353 mg

Kansya bhasma                                               7.353 mg

Bang bhasma                                                  7.353 mg

Shudhdha Hartala                                           7.353 mg

Shudhdha Tutha                                              7.353 mg

Shankh bhasma                                               7.353 mg

Kapardi bhasma                                             7.353 mg

Sunth                                                               7.353 mg

Marich                                                             7.353 mg

Pippali                                                             7.353 mg

Haritaki                                                           7.353 mg

Bibhitaki                                                          7.353 mg

Amalaki                                                           7.353 mg

Loha bhasma                                                  7.353 mg

Vidang                                                             7.353 mg

Saindhav                                                         7.353 mg

Sanchal                                                           7.353 mg

Bid lavan                                                         7.353 mg

Samudra lavan                                                7.353 mg

Kanch lavan                                                    7.353 mg

Chavak                                                            7.353 mg

Pippalimool                                                     7.353 mg

Hauber                                                            7.353 mg

Vacha                                                              7.353 mg

Karchur                                                           7.353 mg

Kalipath                                                          7.353 mg

Devdar                                                                        7.353 mg

Elayachi                                                          7.353 mg

Vidhara                                                           7.353 mg

Nisoth                                                              7.353 mg

Chitrak                                                            7.353 mg

Danti                                                               7.353 mg

Bhavna dravya:

Haritaki kwath                                    As required

Indication:

Shlipad, Arbud, Gandmala, Antravrudhdhi, Krumi, Vataj Pittaj and Shleshma pittaj Gudaroga

Dose and Anupan:

1 to 2 Tablets twice a day with Water or as advised by the physician.

View full details