Skip to product information
1 of 1

Riddhish Herbals

DASHMOOLARISHTA 450ML VIRGO

DASHMOOLARISHTA 450ML VIRGO

Regular price Rs. 169.00
Regular price Rs. 169.00 Sale price Rs. 169.00
Sale Sold out

DASHMOOLARISHTA

(Bharat Bhaishajya Ratnakar - 3120)

                        With the dominance of Dashmool ingredients, this formulation made from many other Jivaniya ingredients and it is especially useful in Vata and Kaphajanya diseases. It removes Dhatukshinata and makes the body radiant by increasing strength and semen. This formulation is considered like Amrut (Immortal) for pregnant women.

Ingredients:

Obtained from the following ingredients in every 10 ml:

Bilva                                                                36.80 mg

Gambhari                                                        36.80 mg

Patla                                                                36.80 mg

Agnimanth                                                       36.80 mg

Kantkari                                                          36.80 mg

Brihati                                                             36.80 mg

Gokshur                                                          36.80 mg

Shalparni                                                         36.80 mg

Prishnaparni                                                   36.80 mg

Shyonak                                                           36.80 mg

Chitrak                                                            184.29 mg

Pushkarmool                                                   184.29 mg

Lodhra                                                            147.47 mg

Guduchi                                                          147.47 mg

Amalaki                                                           117.89 mg

Dhamasa                                                         88.415 mg

Khadir                                                             58.938 mg

Vijayasar                                                         58.938 mg

Haritaki                                                           58.938 mg

Kushtha                                                           14.749 mg

Manjishtha                                                      14.749 mg

Devdar                                                            14.749 mg

Vidang                                                             14.749 mg

Yastimadhu                                                     14.749 mg

Bharangi                                                         14.749 mg

Kaith                                                               14.749 mg

Bibhitaki                                                          14.749 mg

Punarnava                                                      14.749 mg

Chavak                                                            14.749 mg

Jatamansi                                                        14.749 mg

Phoolpriyangu                                                14.749 mg

Sariva                                                              14.749 mg

Krishna jirak                                                   14.749 mg

Nisoth                                                              14.749 mg

Renuk                                                              14.749 mg

Rasna                                                              14.749 mg

Pippali                                                             14.749 mg

Puga                                                                14.749 mg

Karchur                                                           14.749 mg

Haridra                                                           14.749 mg

Soya                                                                14.749 mg

Padmakashth                                                  14.749 mg

Nagkesar                                                         14.749 mg

Nagarmoth                                                      14.749 mg

Indrajava                                                         14.749 mg

Kakadashingi                                                  14.749 mg

Jivak                                                                14.749 mg

Rishabhak                                                       14.749 mg

Meda                                                               14.749 mg

Mahameda                                                      14.749 mg

Kakoli                                                              14.749 mg

Kshirkakoli                                                      14.749 mg

Riddhi                                                              14.749 mg

Vriddhi                                                            14.749 mg

Draksha                                                          471.93 mg

Dhataki pushpa                                               221.23 mg

Kankol                                                             14.749 mg

Sugandhbala                                                   14.749 mg

Shweta chandan                                              14.749 mg

Jatiphal                                                           14.749 mg

Lavang                                                            14.749 mg

Dalchini                                                          14.749 mg

Elayachi                                                          14.749 mg

Tejpatra                                                           14.749 mg

Nagkesar                                                         14.749 mg

Pipal                                                                14.749 mg

Javitri                                                              20.800 mg

Indication:

Postpartum weakness, Swasa, Dhatukshaya, Udara roga, Vatavikar, Agnimandhya

Dose and Anupan:

10 to 20 ml after meals twice a day with equal quantity of water or as advised by the physician

View full details